Participatie

Het bedrijventerrein De Engel in Amstelhoek krijgt een nieuwe bestemming. Op 3 maart 2020 ondertekenden wethouder Rein Kroon van de gemeente De Ronde Venen en de drie projectontwikkelaars Trebbe, Timpaan en Blantema B.V hiervoor een intentieovereenkomst met als doel om dit bedrijventerrein te herontwikkelen naar een nieuwe woonwijk met circa 120 woningen. In de intentieovereenkomst zijn ook afspraken gemaakt met de gemeente over de categorie woningbouw die op De Engel gerealiseerd worden.

Inloopavond 5 juli 2023

Op 5 juli heeft een inloopavond plaatsgevonden. Bekijk hier de panelen die toen gepresenteerd werden en hier het verslag.

Informatiebijeenkomst op dinsdag 25 mei

Wij hebben onze plannen voor de herontwikkeling van bedrijventerrein De Engel toegelicht tijdens een online informatiebijeenkomst op dinsdag 25 mei. Tijdens de bijeenkomst was er de gelegenheid om mee te denken en vragen te stellen. De gemeente was als toehoorder aanwezig.

Kijk hieronder de presentatie terug:

Participatieproces

Onderdeel van het proces richting een stedenbouwkundig plan en nieuwe bestemming is een traject met een klankbordgroep en enkele buurtbijeenkomsten. De hoeveelheid wordt bepaald o.b.v. de behoefte. Via onderstaande documenten kunt u de stand heden terug lezen. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en de belangrijkste document die gedeeld worden ook op deze website geplaatst.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op bedrijventerrein De Engel? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. U kunt zich zowel aanmelden als geïnteresseerde, omwonende als beiden.

Klankbordgroep

Er is in overleg met de gemeente een klankbordgroep opgericht. Hieraan nemen het wijkcomité en diverse bewoners van Amstelhoek deel. Samen met de klankbordgroep gaan we onderdelen van het plan verder uitwerken. Dat doen wij in (online) bijeenkomsten. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de stand van zaken. De klankbordgroep wordt voorgezeten door De Wijde Blik, een bureau dat door de gemeente en de ontwikkelaars is gevraagd om dit proces te begeleiden en om het belang van de omwonenden mee te nemen in het verdere proces van de ontwikkeling.

Woonwijk Amstelkade

Amstelkade wordt een wijk met verschillende woningen. Dit sluit aan bij de woningbehoefte in Amstelhoek en omgeving. Naast duurzaamheid is er veel aandacht voor de beeldkwaliteit. Zodat de woningen passen bij het dorpse karakter van Amstelhoek. De bestaande melkfabriek is een monument en wordt een belangrijke drager voor de ontwikkeling. Samen met de gemeente, de klankbordgroep, het wijkcomité willen we er een passend plan voor Amstelhoek van maken.

Vragen?

Heeft u vragen over of na de bijeenkomst? Wilt u suggesties doen? Of wilt u graag persoonlijk contact? Neem dan contact op met communicatiebureau De Wijde Blik via info@dewijdeblik.com. Uw inbreng is belangrijk in het verder verfijnen van onze plannen.